GUIDER:

GUIDE: SÅ LÄGGER MAN TILL SMART GLÖDLAMPA TILL SMARTLIFE

1 I Smart Life klickar du på plustecknet i det övre högra hörnet. Tryck sedan på “Add Device”.

guide screenshot

2 Klicka på "Lighting" och sedan på "Light Source (BLE)”.

guide screenshot

3 Klicka på "Confirm the light has flashed or breathed" och sedan "next".

guide screenshot

4 När din enhet är synlig klickar du på plustecknet för att lägga till enheten.

guide screenshot

5 Välj ditt wifi och ange lösenordet. Tryck på "Next".

guide screenshot

6 Klicka på “Done” i det övre högra hörnet.

guide screenshot

GUIDE: HUR DU GÖR ETT SCHEMA FÖR DIN SMARTA GLÖDLAMPA

1 Tryck på knappen "More" i det nedre högra hörnet.

guide screenshot

2 Klicka på "Schedule".

guide screenshot

3 Klicka på "Add"

guide screenshot

4 Ställ in tiden för när automatiseringen ska starta.

guide screenshot

5 Under "Repeat" kan du välja om åtgärden ska upprepas på specifika dagar.

guide screenshot

6 Om du vill ha aviseringar, se till att trycka på knappen så att den blir grön under "Notification"

7 Se till att Led är inställd på "on".

guide screenshot

8 Tryck på "Add Schedule" längst ner på skärmen.

guide screenshot

9 Ställ in tiden när automatiseringen ska stoppa.

10 Upprepa steg 5 och 6.

11 Se till att Led är inställd på "off".

12 Klicka på “Save” i det övre högra hörnet

guide screenshot

GUIDE: HUR DU GÖR EN AUTOMATISERING FÖR DIN SMARTA GLÖDLAMPA

1 Klicka på "Scene" längst ner på skärmen

guide screenshot

2 Klicka på "Create Scene"

guide screenshot

3 Klicka på “When device status changes”

guide screenshot

4 Klicka på den kamera du vill använda

guide screenshot

5 Klicka på "Motion Detection" och aktivera rörelsedetektering

guide screenshot

6 Klicka på det blå "+" i kategorin "Then”.

guide screenshot

7 Klicka på "Run the Device"

guide screenshot

8 Välj den Smarta glödlampa du vill använda

guide screenshot

9 Klicka på "ON/OFF"

guide screenshot

10 Se till att åtgärden är inställd på "ON"

guide screenshot

11 Tryck på "Save"

guide screenshot