Om du läser detta har du förmodligen köpt en av våra produkter. Coolt! Men samtidigt kanske du har problem? Inte lika coolt. Men låt oss få dig på rätt väg igen!

VIDEOGUIDER

Vi har för varje enskild kamera i vårt sortiment utarbetat en steg-för-steg-videoguide till hur den konfigureras.

Du hittar alla våra installationsguider på YouTube här: Installationsguider

Observera att förutom den primära metoden för konfiguration av våra kameror (via QR-skanning) finns även alternativa metoder.

Du hittar en genomgång av dem här: Första gången installation för app

PROBLEMLÖSNING/FELSÖKNING

Regel nummer 1 innan du ens gör något annat: Återställ kameran och försök igen. 90 % av alla fel löser sig själva om man helt enkelt återställer kameran! :)

GENERELLA FÖRHÅLLANDEN SOM KAN SKAPA PROBLEM

  • Du kan inte använda kamerorna i ett 5 Ghz-nätverk, endast 2,4 Ghz. Om du är osäker kommer det nästan alltid att framgå av själva nätverksnamnet (SSID) om det är 5 Ghz. T.ex. "TELE-NET-D49A8-5G". Om du har ett 5 Ghz-nätverk har du nästan garanterat även ett 2,4 Ghz-nätverk tillgängligt som du kan ansluta till.

  • Din telefon ska vid den första konfigureringen (därefter är det inte nödvändigt) vara ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som det du konfigurerar kameran på.

  • Det får inte finnas några ÅÄÖ:n eller andra lokala tecken i nätverksnamnet (SSID).

  • Lösenordet för nätverket får inte vara längre än 32 tecken.

Problem: du kan inte skanna qr-koden

Flytta kameran och telefonen fram och tillbaka och i olika vinklar. Försök gärna flera gånger och återställ kameran. Om det fortfarande inte fungerar rekommenderar vi att du testar en av de alternativa metoder som inte kräver QR-skanning.

Du hittar en guide till dem här: Första gången installation för app

Problem: under konfigurationen ansluts kameran inte till internet I det sista steget och istället blir jag ombedd att kontrollera min internetanslutning

Det kan finnas flera anledningar till att kameran inte ansluts. Oftast beror det på en av följande:

  • Dålig Wi-Fi-anslutning. Försök närmare routern.

  • Din telefon är inte ansluten till samma nätverk som det du försöker konfigurera kameran på.

  • Nätverket innehåller ÅÄÖ eller andra lokala tecken. Ändra nätverksnamnet eller välj ett annat nätverk.

  • Nätverket är på 5 Ghz. Byt till ett på 2,4 Ghz.

Om felet inte korrigeras av ovanstående och flera upprepade försök misslyckas rekommenderar vi att du istället testar en av de alternativa konfigurationsmetoder du hittar en guide till här: Första gången installation för app

Problem: kameran går offline

Att kameran går offline kan bero på flera saker:

  • Kameran får ingen ström. Verifiera frånvaron av lösa anslutningar eller fel på strömförsörjningen. Om kameran upprepat växlar mellan offline och online är det dock sällan strömförsörjningen som är problemet.

  • Dålig internet- eller Wi-Fi-anslutning. Verifiera att du har – om den är avtagbar – monterat Wi-Fi-antennen ordentligt. Verifiera att din Wi-Fi-anslutning är stark och stabil där kameran är placerad. Detta kan du testa genom att flytta kameran närmare din router. Om den slutar gå offline är det din Wi-Fi:s styrka som är problemet. I dessa fall kan du använda en Wi-Fi-repeater för att förstärka och utvidga ditt Wi-Fi-nätverks räckvidd.

Vi ser oftast att orsaken till att kameran går offline är orsak B och problemet kan i så fall avhjälpas med en bättre Wi-Fi-router (med starkare signal), en Wi-Fi-repeater eller genom att kameran flyttas närmare routern.

Problem: kameran spelar inte in/jag har problem med att ställa in inspelningar

Till att börja med – har du kommit ihåg att sätta in ett SD-kort i kameran? Du kan inte spela in utan ett SD-kort och du kommer inte åt inspelningsinställningarna i appen förrän ditt SD-kort är isatt!

Men om inspelningsproblem kvarstår ligger felet oftast i felaktiga inspelningsinställningar. Följ denna guide för att korrekt konfigurera din inspelning. Om det ändå inte fungerar börjar du om från början och formaterar om SD-kortet.

Länk till guide: Inspelning och rörelsedetektering