Christian visar hur man ställer in och använder Automation på NEXSMART™-produkter via appen.

Med Automation kan du automatisera åtgärder på din kamera. Du kan till exempel spela in kameran vid vissa tillfällen eller låta alla kameror spela in när en kamera upptäcker rörelse.
För att göra en automatisering går vi först under kategorin "Smart" och väljer fliken "Automation".

Exempel 1: Gör en plan för när dina kameror spelar in

 

1 Under Automation, tryck på det blå "+" i det övre högra hörnet.

guide screenshot

2 Vi måste nu ställa in ett "Condition", dvs. åtgärden som måste aktivera en "Task", uppgiften eller åtgärden som måste utföras.

3 Här väljer vi "Schedule" och ställer in en tid. Det är också möjligt att välja om åtgärden ska upprepas under olika dagar under "Repeat".

4 Tryck på det blå krysset på "Then"-delen av schemat. Då måste vi välja vår "Task". Välj "Run the device" och välj din kamera.

guide screenshot guide screenshot

5+ 6 Välj "SD Card Recording Switch" och tryck på "On" och "Save". Välj sedan " Inspelningsläge" och klicka på "Non-stop recording" och "Save". Tryck sedan på "Next".

7 Nu får du en översikt över den automatisering vi har gjort och kan namnge automatiseringen under "Name". Tryck nu på "Save" och sedan på "Yes".

guide screenshot

Nu börjar kameran spela in klockan 8:30 de valda dagarna.

Kom ihåg att göra en automatisering som stänger av inspelningen igen senare på dagen.

Exempel 2: Låt en kamera spela in när en annan kamera upptäcker rörelse (kräver att kamerorna är inställda med rörelseinspelning)

1 Under "Automation" trycker vi på det blå "+" i det övre högra hörnet.

guide screenshot

2 Vi väljer sedan ”When device status changes”.

guide screenshot

3 Välj den kamera som ska aktivera den andra när du rör dig, i det här fallet Kamera 1.

guide screenshot

4 Och tänker "Motion Detected".

guide screenshot

5 Tryck på det blå krysset på "Then"-delen av schemat. Nu väljer vi vad kameran ska aktivera när det rör sig. Vi trycker på "Run the device"

guide screenshot

6 Väljer den andra kameran, Camera 2.

guide screenshot

7 Tryck på "Record Mode" och välj "Non-stop recording" och tryck på nästa.

guide screenshot

8 Under ”Task” kan vi trycka på det blå "+" och välja "Delay".

guide screenshot

9 Nu väljer vi hur länge vi vill att kameran ska spela in när den andra kameran upptäcker rörelse.

10 Vi trycker på det blå "+" igen under "Task" och tryck på kör enheten.

guide screenshot

11 Vi väljer kameran igen. Tryck på "Record Mode" och välj "Event Recording", tryck på "Save" och "Next".

guide screenshot

12 Nu kan vi se kedjan av handlingar. När Kamera 1 upptäcker rörelse startar Kamera 2 inspelningen utan avbrott. Den spelar nu in i 3 minuter (Delay) och återgår sedan till inspelning endast i rörelse.

13 Vi trycker nu på "Save" och "Yes" för att börja använda automatisering.

guide screenshot