Christian visar hur man ställer in Home Management för NEXSMART™ via appen.

Registrera ett home

1 Första gången man registrerar ett Home trycker man på fliken "Me".

guide screenshot

2 Tryck sedan på "Home Management".

guide screenshot

3 Tryck på "Create a home" för att registrera ett hem.

guide screenshot

4 Nu kan man ge det ett namn och lägga till olika rum om så önskas.

guide screenshot

5 När man är nöjd trycker man på "Save" och "Done" i popup-fönstret.

6 Du har nu registrerat ett Home.

Registrera flera homes

1 Från Home-skärmbilden trycker du på ditt hem uppe i vänstra hörnet.

guide screenshot

2 En rullgardinsmeny öppnas och här väljer man "Home Management".

guide screenshot

3 Tryck på "Create a home" och följ instruktionerna (punkt 4 – 6) ovan för registrering av ett hem.

guide screenshot

4 När du har skapat ännu ett hem kan du välja det i rullgardinsmenyn Home-skärmbilden.

guide screenshot

Delning av home

1 För att dela ett Home med en annan användare börjar man med att gå till "Home Management" i rullgardinsmenyn längst upp till vänster.

guide screenshot

2 I listan över Homes väljer man det man vill dela.

guide screenshot

3 Tryck på "Add Member" och sedan på "App Account".

guide screenshot

4 Namnge den person som ska ha tillgång till hemmet.

5 Välj region och ange den e-postadress som används för användaren under "Account".

6 Under "Family Role" väljs behörighetsnivå. "Common Member" ger tillgång till enheter i detta Home, samt vissa inställningar. "Administrator" ger rättigheter att ändra i Home-inställningar m.m.

guide screenshot

Från den andra användarens smart-life

1 Gå in under fliken "Me" och sedan till "Home Management". Nu ska där finnas ett väntande Home.

guide screenshot guide screenshot

2 Tryck på det och tryck "Accept" i popup-fönstret.

guide screenshot guide screenshot