KAMERAGUIDE

PARKOPPLING AV CHIME TILL BELL

1 Plugga in NEXSMART™ CHIME i adaptern. När de är ihopkopplade, plugga in NEXSMART™ CHIME och adaptern i ett eluttag.

guide screenshot

2 Tryck på RESET-knappen på CHIME en gång

guide screenshot

3 Efter ett kort tryck på RESET-knappen blinkar indikatorlampan blått, vilket betyder att enheten nu är i parkopplingsläge.

guide screenshot

4 Tryck på ringklockeknappen på din NEXSMART™ BELL.

guide screenshot

5 När du trycker på den aktiveras BELL och den spelar en liten melodi medan den skickar en avisering till din smartphone.

guide screenshot

6 När NEXSMART™ BELL har aktiverats kommer CHIME att ansluta automatiskt. NEXSMART™ CHIME kommer att spela upp ett kort ljud när den lyckats ansluta, och indikatorlampan kommer att lysa blått.

guide screenshot

7 Du har nu konfigurerat din nya CHIME och parkopplat den till din NEXSMART™ BELL. Mycket nöje med din nya produkt!

guide screenshot