Christian visar hur man installerar en NEXSMART™ Guardian samt fjärrkontroll, dörr- / fönstersensor och rörelsesensor

Christian visar hur man installerar ett NEXSMART™ Guardian Röklarm

Christian visar hur man ställer in skalskydd för NEXSMART larmsystem via appen.

Genomgång av inställningar, funktioner m.m. i appen för NEXSMART Guardian och larmsensorerna.

LADDA NER APP

1 Sök efter "Smart life - Smart Living" i App Store eller Google Play. Du kan också skanna en av QR-koderna här.

2 Registrera en användare och följ instruktionerna för att logga in. Eller läs de detaljerade instruktionerna genom att klicka här.

guide screenshot

LÄGGA TILL GUARDIAN

1 Anslut din telefon till ditt wifi (2,4 GHz).

2 Klicka på “+” i det övre högra hörnet.

guide screenshot

3 Välj “Sensorer” → “Larm (wifi)”.

4 Slå på din Guardian och håll in ”Återställ” tills du hör 1 pip, släpp nu återställningsknappen.

guide screenshot

5 Ange ditt wifi-lösenord och klicka på "Nästa". Lösenordet får inte innehålla specialtecken.

guide screenshot

6 Avmarkera "Bekräfta att indikatorn blinkar snabbt" och klicka på "Nästa" för att ansluta till nätverket.

guide screenshot

Det optimala avståndet mellan Guardian och wifi-routern är 3-5 meter.

LÄGGA TILL TILLBEHÖR

Se till att ta bort plast runt batterierna innan du lägger till en sensor eller fjärrkontroll.

Gå in i larmets användargränssnitt. Därefter:

1 Klicka på "Tillbehör".

guide screenshot

2 Klicka på "Lägg till underenhet".

guide screenshot

3 Klicka på "Sensor".

guide screenshot

4 "Bekräfta att indikatorn blinkar snabbt."

guide screenshot

Nu är din Guardian i parningsläge och söker efter tillbehör. För att lägga till, aktiverar du helt enkelt sensorn inom 30 sekunder. Din Guardian kommer att bekräfta ett framgångsrikt tillägg med 1 pip.

guide screenshot guide screenshot

DÖRR- / FÖNSTERSENSOR

Var noga med att ta bort plast från batteriet innan du lägger till sensorn.

Sätt Guardian i parningsläge. Aktivera sedan dörrsensorn genom att samla de 2 delarna och avlägsna dem från varandra igen. Sensorn blinkar rött när den är aktiverad och Guardian avger 1 pip när sensorn är ansluten.

Se till att de 2 magneterna inte installeras mer än 10 mm från varandra.

För att byta batteri, dra den nedre delen av den stora magneten. Batteriet är av typen 23A vid 12V.

RÖRELSESENSOR

Var noga med att ta bort plast från batteriet innan du lägger till sensorn.

Sätt Guardian i parningsläge. Aktivera sedan PIR-sensorn. Stänga av och sätt därefter på sensorn. Sensorn blinkar rött när den är aktiverad och Guardian avger 1 pip när sensorn är ansluten.

Installera sensorn bortom direkt solljus. Rikta inte sensorn direkt mot ett element eller andra värmare. Registreringsavståndet är max 8 m och detekteringsvinkeln är 110°.

För att byta batteri, ta bort bakstycket och ta ut batteriet. Batterityp är 6F22 vid 9V.

RÖKLARM

Var noga med att ta bort plast från batteriet innan du lägger till sensorn.

Sätt Guardian i parningsläge. Aktivera sedan röksensorn genom att trycka på "test"-knappen tills alarmet tjuter. Guardian avger 1 pip när sensorn är ansluten.

Installera sensorn bortom direkt solljus. Rikta inte sensorn direkt mot ett element eller andra värmare. Registreringsavståndet är max 8 m och detekteringsvinkeln är 110°.

För att byta batteri, ta bort bakstycket och ta ut batteriet. Batterityp är 6F22 vid 9V.

FJÄRRKONTROLL

Var noga med att ta bort plast från batteriet innan du lägger till fjärrkontrollen.

Sätt Guardian i parningsläge. Aktivera fjärrkontrollen genom att trycka på en knapp. Guardian avger 1 pip när sensorn är ansluten.

För att byta batteri, ta bort bakstycket och ta ut batteriet. Batterityp CR2032 vid 3V.

FACTORY RESET

Factory reset

Använd det medföljande stift-verktyget för att hålla inne återställningsknappen på din Guardian i 5-10 sekunder. Det måste finnas ström på enheten medan den här åtgärden utförs.

AVLÄGSNANDE AV SENSOR

1 Från hemsidan i Smart Life-appen, tryck och håll inne på den sensor du vill ta bort.

guide screenshot

2 När sensorn är markerad trycker du på "Ta bort enhet".

guide screenshot

Funktioner

På startsidan för Guardian-gränssnittet kan du antingen aktivera, avaktivera, aktivera home arm eller skapa SOS-larm. Samma operationer kan utföras med fjärrkontrollen.

Zoner

FFör att ändra zon på en sensor, gå till inställningarna i Guardians-gränssnittet i appen. Välj "Arm" under zonattributet. Klicka nu på en sensor så kan du tilldela den till andra zoner.

Vissa sensorer tilldelas automatiskt till "arm" och andra tilldelas "24 tim" etc. Du kan flytta dem till andra zoner här.

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING AV ZONER

Om du bara vill aktivera dörr- och fönstersensorer när du är hemma (med läget "Home arm") kan du gå in i "ARM" och hålla ner dörrsensorn. Nu kan du flytta den till HOME- / ARM-zonen. Nu kommer sensorn att aktiveras både när Guardian är i "Armed" och i "Home Armed"-läge.

guide screenshotguide screenshot

SKAPA EN PLANERAD ARM / DISARM

Gå till Guardian-gränssnittet och klicka på Inställningar → Schema → lägg till schema. Välj en tid då du vill aktivera larmet. Välj sedan "repetera" och välj slutligen vilken åtgärd som ska vidtas under "Master Pattern".

guide screenshotguide screenshot

DELNING AV DIN GUADIAN-ENHET

Om du vill dela Guardian med din familj, gå till Guardian-gränssnittet och klicka på pennan i det övre högra hörnet. Klicka sedan på "Dela enhet" → "Lägg till delning" och ange kontonamnet du vill dela enheten med. Observera att personen måste skapa sitt eget konto för att få åtkomst.

guide screenshotguide screenshotguide screenshotguide screenshot