Download App

1 Sök efter "Smart life - Smart Living" i App Store eller Google Play. Du kan också skanna en av QR-koderna här.

guide screenshot

Så här konfigurerar du din Guardian 2

1 Anslut din NEXSMART GUARDIAN 2 PORT till ett eluttag.

guide screenshot

2 Tryck och håll ned mittknappen med Wifi-ikonen (tre ränder och en prick) i 3-5 sekunder. Efter 3-5 sekunder kommer GUARDIAN 2 att spela upp en kort ton och LED-ljusringen tänds för att indikera att du har startat kopplingsläget.

guide screenshot

3 Anslut din telefon till ditt Wifi (2,4 GHz).

4 Öppna appen SmartLife.

guide screenshot

5 Klicka på “+” i det övre högra hörnet

guide screenshot

6 Tryck sedan på “LÄGG TILL ENHET”

guide screenshot

7 I kolumnen till vänster väljer du "SENSORER" och sedan Alarm (Wifi)

8 Ange ditt Wifi-lösenord och klicka på "Nästa". Lösenordet får inte innehålla specialtecken.

9 Markera "Bekräfta att indikatorn blinkar snabbt" och klicka på "Nästa" för att ansluta till nätverket.

guide screenshot guide screenshot guide screenshot guide screenshot guide screenshot

10 När din nya GUARDIAN 2 visas på skärmen, tryck på det lilla "+" bredvid sensorn.

11 Success!

guide screenshot guide screenshot

Så här parar du dörr/fönstersensor

1 Klicka på "Tillbehör".

guide screenshot

2 Klicka på "+" i det högra hörnet

guide screenshot guide screenshot

3 Ta bort plastremsan från sensorn

guide screenshot

4 Aktivera den valda sensorn

guide screenshot

5 Sedan kommer det att höras två korta pipljud som indikerar att din sensor är korrekt ihopkopplad med GUARDIAN 2

6 Success!

guide screenshot

Så här parar du liten rörelsesensor

1 Klicka på "Tillbehör".

guide screenshot

2 Klicka på "+" i det högra hörnet

guide screenshot guide screenshot

3 Använd ett "stiftverktyg" för att ställa in rätt inställningar på den LILLA RÖRELSESENSORN, som är "ON och TEST"

guide screenshot

4 Aktivera den valda sensorn

guide screenshot

5 Sedan kommer det att höras två korta pipljud som indikerar att din sensor är korrekt ihopkopplad med GUARDIAN 2

6 Success!

guide screenshot

Så här parar du stor rörelsesensor

1 Klicka på "Tillbehör".

guide screenshot

2 Klicka på "+" i det högra hörnet

guide screenshot guide screenshot

3 Använd ett "stiftverktyg" för att ställa in rätt inställningar på den LILLA RÖRELSESENSORN, som är "ON" (genom att trycka på “split up”)

4 Aktivera den valda sensorn

guide screenshot

5 Sedan kommer det att höras två korta pipljud som indikerar att din sensor är korrekt ihopkopplad med GUARDIAN 2

6 Success!

guide screenshot

Så här parar du fjärrkontrollen

1 Klicka på "Tillbehör".

guide screenshot

2 Klicka på "+" i det högra hörnet

guide screenshot guide screenshot

3 Aktivera den valda sensorn

guide screenshot

4 Sedan kommer det att höras två korta pipljud som indikerar att din sensor är korrekt ihopkopplad med GUARDIAN 2

5 Success!

guide screenshot

Så här parar du inomhussiren

1 Slå på SIREN genom att skjuta stiftet till den sida där det står "ON".

guide screenshot

2 Anslut SIREN till ett eluttag.

guide screenshot

3 Tryck på den runda knappen 3 gånger, du kommer att höra ett pip från SIRENEN och SIRENENS LED-ring lyser rött.

guide screenshot guide screenshot

4 Tryck sedan på knappen med musikikonen på din GUARDIAN 2 GATEWAY och håll den intryckt i 3-5 sekunder tills GATEWAY börjar lysa.

5 Tryck sedan på SOS-knappen i din smart life-app.

6 Success!

guide screenshot guide screenshot

Hur man ställer in Skalsikring for Guardian 2

Igenomgang användarinställningarna och gränssnittsmenyerna för Guardian 2