STÄLLA IN ADMIN-LÖSENORD

1 Ange "8 8 8 8" följt av (markeringsikon)

guide screenshot

2 Ange "9" följt av (markeringsikon)

guide screenshot

3 Ange det nya 4-siffriga admin-lösenordet och tryck sedan på (markeringsikon)

4 Success!

guide screenshot

STÄLLA IN ANVÄNDAR-LÖSENORD

1 Ange "8 8 8 8" följt av (markeringsikon).

guide screenshot

2 Ange "0" följt av (markeringsikon).

guide screenshot

3 Ange det nya 4-siffriga användarlösenordet och tryck sedan på (markeringsikon).

4 Success!

guide screenshot

Hur man parar RFID-tagg

Hur man parar Keypad till Guardian 4G

1 Skjut kabelskyddet åt sidan på baksidan av knappsatsen.

guide screenshot

2 Slå på knappsatsen genom att skjuta stiftet så att det är i linje med "ON".

3 Förse knappsatsen med ström genom att ansluta den medföljande strömkabeln.

guide screenshot

4 Skjut tillbaka kabelskyddet.

guide screenshot

5 Gå till GUARDIAN 4G-hemsidan i SmartLife och klicka på "Tillbehör".

guide screenshot

6 Välj "Fjärrkontroll"

guide screenshot

7 Klicka på "+" i det högra hörnet

guide screenshot guide screenshot

8 På knappsatsen anger du standardlösenordet "1, 2, 3, 4" snabbt följt av "Aktivera-knappen" (Symbol av en man som flyr)

guide screenshot

AKTIVERA/INAKTIVERA – ANVÄNDNING AV ANVÄNDARLÖSENORD

AKTIVERA BORTA

1 Tryck på "Aktivera-knappen" (Symbol av en man som flyr).

2 På knappsatsen trycker du på standardlösenordet "1, 2, 3, 4"

guide screenshot

INAKTIVERA

1 Tryck på "Inaktivera" (Symbol av en sköld med ett kors i)

2 På knappsatsen trycker du på standardlösenordet "1, 2, 3, 4"

guide screenshot

HEM-AKTIVERA

1 Tryck på "Hem-aktivera-knappen" (Symbol av en sköld med en man inuti)

2 På knappsatsen trycker du på standardlösenordet "1, 2, 3, 4".

guide screenshot

AKTIVERA/INAKTIVERA – ANVÄNDNING AV EN RFID-TAGG

AKTIVERA BORTA

1 Tryck på "Aktivera-knappen" (Symbol av en man som flyr)

2 Lägg RFID-taggen på den avsedda platsen på knappsatsen (den övre delen av knappsatsen)

guide screenshot

INAKTIVERA

1 Tryck på "Inaktivera" (Symbol av en sköld med ett kors i)

2 Lägg RFID-taggen på den avsedda platsen på knappsatsen (den övre delen av knappsatsen)

guide screenshot

HEM-AKTIVERA

1 Tryck på "Hem-aktivera-knappen" (Symbol av en sköld med en man inuti)

2 Lägg RFID-taggen på den avsedda platsen på knappsatsen (den övre delen av knappsatsen)

guide screenshot