GUIDE: HUR DU GÖR ETT SCHEMA FÖR DIN SMART PLUG

1 Tryck på knappen "Setting" i det nedre högra hörnet.

guide screenshot

2 Klicka på "Schedule".

3 Klicka på "Add Schedule".

guide screenshot

4 Ställ in tiden för när automatiseringen ska starta.

guide screenshot

5 Välj de dagar för när åtgärden ska upprepas.

6 Se till att “Switch 1” är inställd på "ON".

7 Klicka på “Save” i det övre högra hörnet.

guide screenshot

8 Tryck på "Add Schedule" längst ner på skärmen.

guide screenshot

9 Ställ in tiden för när automatiseringen ska stoppa.

guide screenshot

10 Välj de dagar då åtgärden ska upprepas.

11 Se till att “Switch 1” är inställd på "Off".

12 Klicka på “Save” i det övre högra hörnet.

guide screenshot


>>> Smart Plug Guider