GUIDE: HUR DU LÄGGER TILL SMART KONTAKT TILL SMARTLIFE

1Sätt i kontakten i en strömkälla, håll ner knappen på kontakten i cirka 6 sekunder. Kontakten börjar blinka efter några sekunder. Detta betyder att kontakten är i parningsläge.

2 I Smart Life klickar du på plustecknet i det övre högra hörnet. Tryck sedan på “Add Device”.

guide screenshot

3 Klicka på "Electrical" och sedan på "Socket (BLE)".

guide screenshot

4 Klicka på "Confirm the indicator is blinking rapidly" och sedan "next".

guide screenshot

5 När din enhet är synlig klickar du på plustecknet för att lägga till enheten.

guide screenshot

6 Välj ditt wifi och ange lösenordet. Tryck på "Next".

guide screenshot

7 Klicka på “Done” i det övre högra hörnet.

guide screenshot


>>> Smart Plug Guider