Installera

1Ladda ner och öppna appen "SMART LIFE"

guide screenshot

2I det övre högra hörnet, klicka på plus, och sedan “Add Device”

guide screenshot

3Denna skärm visas. Området i rött indikerar att din telefon söker efter enheten.

guide screenshot

4På din NEXSMART™ SMART TRACKER, tryck och håll ned knappen i cirka 3 sekunder tills du hör ett ljud från enheten.

guide screenshot

5Din enhet bör visas på din telefon. En liten symbol kommer att identifiera den, tryck sedan på “Add” knappen.

guide screenshot

6Din tracker kommer att läggas till, detta kan ta en stund. När det lyckas, klicka på “Done” knappen.

guide screenshot

7Din NEXSMART™ SMART TRACKER är nu redo att användas och fullständigt ansluten till din telefon. Tryck på "..." knappen, om du vill ange avancerade inställningar. Här kan du ändra namn och logotyp på enheten.

guide screenshot

Användning

1Öppna "Smart Life" -appen på din telefon.

guide screenshot

2 Nu ser du en lista över dina enheter. I detta fall kan en tracker med namnet "Keys" ses. Klicka på detta område för att komma åt din enhet.

guide screenshot

3 Detta är huvudnavet för din NEXSMART™ SMART TRACKER. Du kan se statusen för din enhet. Tryck på "Find" -knappen för att få trackers larm att gå igång. Du kan också trycka på "Location Record" -knappen för att se historiken för din enhet på en karta och i listformulär.

guide screenshot

4 Håll och dra upp den grå linjen för att se hela menyn för enheten.

guide screenshot

5 Trackern kommer att varna dig om din telefon går utanför räckvidden för enheten. Om du inte vill bli störd av detta, tryck på “Set Up Alerts” -knappen.

guide screenshot

6 Ljudet som spelas upp kan anpassas om du trycker på “Select Ringtone” -knappen.

guide screenshot

7I den här menyn kan du välja och lyssna på olika ringsignaler. Den blåa bocken indikerar aktuell ringsignal.

guide screenshot

8 Om du trycker på “Default Volume” -knappen kan du välja hur högt ljudet ska vara. Du kan också se aktuell inställning.

guide screenshot

9 I denna meny kommer den blåa bocken att indikera aktuell inställning. Tryck på alternativet som du föredrar.

guide screenshot

10 I huvudmenyn kan du alltid se batteristatusen för din tracker.

guide screenshot
>>> Smart Home Guider