Download App

1 Sök efter "Smart life - Smart Living" i App Store eller Google Play. Du kan också skanna en av QR-koderna här.

guide screenshot

Så här konfigurerar du din GUARDIAN 4G

1Sätt in ditt SIM-kort i NEXSMART GUARDIAN 4G GATEWAY.

guide screenshot

2Anslut strömkabeln till din NEXSMART GUARDIAN 4G GATEWAY.

guide screenshot

3Slå på din NEXSMART GUARDIAN 4G GATEWAY genom att flytta omkopplaren till ON.

guide screenshot

4 Tryck och håll inne konfigurationsknappen tills Wi-Fi-indikatorn blinkar långsamt.

guide screenshot

5 Öppna appen SmartLife.

guide screenshot

6 När din nya GUARDIAN 4G visas på skärmen, tryck på det lilla "+" bredvid sensorn.

7 Success!

guide screenshot guide screenshot

Så här parar du dörr/fönstersensor

1 Klicka på "Tillbehör".

guide screenshot

2 Klicka på "+" i det högra hörnet

guide screenshot guide screenshot

3 Ta bort plastremsan från sensorn

guide screenshot

4 Aktivera den valda sensorn

guide screenshot

5 Sedan kommer det att höras två korta pipljud som indikerar att din sensor är korrekt ihopkopplad med GUARDIAN 4G

6 Success!

guide screenshot

Så här parar du liten rörelsesensor

1 Klicka på "Tillbehör".

guide screenshot

2 Klicka på "+" i det högra hörnet

guide screenshot guide screenshot

3 Använd ett "stiftverktyg" för att ställa in rätt inställningar på den LILLA RÖRELSESENSORN, som är "ON och TEST"

guide screenshot

4 Aktivera den valda sensorn

guide screenshot

5 Sedan kommer det att höras två korta pipljud som indikerar att din sensor är korrekt ihopkopplad med GUARDIAN 4G

6 Success!

guide screenshot

Så här parar du stor rörelsesensor

1 Klicka på "Tillbehör".

guide screenshot

2 Klicka på "+" i det högra hörnet

guide screenshot guide screenshot

3 Använd ett "stiftverktyg" för att ställa in rätt inställningar på den LILLA RÖRELSESENSORN, som är "ON" (genom att trycka på “split up”)

4 Aktivera den valda sensorn

guide screenshot

5 Sedan kommer det att höras två korta pipljud som indikerar att din sensor är korrekt ihopkopplad med GUARDIAN 4G

6 Success!

guide screenshot

Så här parar du fjärrkontrollen

1 Klicka på "Tillbehör".

guide screenshot

2 Klicka på "+" i det högra hörnet

guide screenshot guide screenshot

3 Aktivera den valda sensorn

guide screenshot

4 Sedan kommer det att höras två korta pipljud som indikerar att din sensor är korrekt ihopkopplad med GUARDIAN 4G

5 Success!

guide screenshot

Så här parar du inomhussiren

1 Slå på SIREN genom att skjuta stiftet till den sida där det står "ON".

guide screenshot

2 Anslut SIREN till ett eluttag.

guide screenshot

3 Tryck på den runda knappen 3 gånger, du kommer att höra ett pip från SIRENEN och SIRENENS LED-ring lyser rött.

guide screenshot guide screenshot

4 Tryck sedan på knappen med musikikonen på din GUARDIAN 4G GATEWAY och håll den intryckt i 3-5 sekunder tills GATEWAY börjar lysa.

5 Tryck sedan på SOS-knappen i din smart life-app.

6 Success!

guide screenshot guide screenshot

Hur man ställer in Skalsikring for GUARDIAN 4G

Igenomgang användarinställningarna och gränssnittsmenyerna för GUARDIAN 4G

Forrige sida