GUIDE: HUR DU GÖR ETT SCHEMA FÖR DIN SMARTA GLÖDLAMPA

1 Tryck på knappen "More" i det nedre högra hörnet.

guide screenshot

2 Klicka på "Schedule".

guide screenshot

3 Klicka på "Add"

guide screenshot

4 Ställ in tiden för när automatiseringen ska starta.

guide screenshot

5 Under "Repeat" kan du välja om åtgärden ska upprepas på specifika dagar.

guide screenshot

6 Om du vill ha aviseringar, se till att trycka på knappen så att den blir grön under "Notification"

7 Se till att Led är inställd på "on".

guide screenshot

8 Tryck på "Add Schedule" längst ner på skärmen.

guide screenshot

9 Ställ in tiden när automatiseringen ska stoppa.

10 Upprepa steg 5 och 6.

11 Se till att Led är inställd på "off".

12 Klicka på “Save” i det övre högra hörnet

guide screenshot


>>> Smarta Glödlampa Guider